Energie

Het binnenklimaat van je gebouw onder de loep.

Vestad trekt voluit de kar van duurzaam bouwen. Bouwprojecten waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd, moeten voldoen aan de Energieprestatieregelgeving (EPB) en de regelgeving rond ventilatie.

Als erkend verslaggever brengt Vestad als het ware het binnenklimaat of de huid van je gebouw in beeld.

Voor welke energie-expertises kan je bij ons terecht?

EPB-verslaggeving

Zowel voor nieuwbouw als voor renovaties berekenen we de energieprestaties van de woning of het gebouw. Het hele proces nemen we onder de loep: van ontwerp en voorstudie tot EPB-verslag en aangifte. Om ervoor te zorgen dat het bouwproject voldoet aan de actuele energieregelgeving en de eisen die eraan gekoppeld zijn. Onze ingenieurs houden de vinger aan de pols van de veranderende wetgeving.

Net als bij onze andere diensten (stabiliteit en veiligheid) zijn we ook hier 100% overtuigd van de meerwaarde om als studiebureau zo vroeg mogelijk in het bouwproces betrokken te worden. Want het ontwerp en de vorm bepalen mee de EPB-resultaten van het pand. De energiewaarden en -mogelijkheden zo vroeg mogelijk mee in rekening brengen, is een win-win voor alle bouwpartners.

Ventilatieverslaggeving

Naast de EPB-verslaggeving is voor wooneenheden ook een verslag over de ventilatie in het pand verplicht. Als erkend ventilatieverslaggever tekent Vestad het ventilatievoorontwerp uit, vóór de start van de bouw. Dit is een plan van de woning met daarin het gekozen ventilatiesysteem en de ruimtelijke impact ervan (bijv. voldoende ruimte voor ventilatiekanalen,…).

Na de bouwwerken maakt Vestad het ventilatieprestatieverslag op: we meten de debieten en doorstroomopeningen in de verschillende ruimten van de wooneenheid. De prestaties uit dit ventilatieprestatieverslag nemen we mee op in de EPB-aangifte.

Luchtdichtheidsmeting

De luchtdichtheid van een gebouw heeft een grote invloed op het E-peil. Net vóór een nieuw pand in gebruik wordt genomen, controleert en meet Vestad de luchtdichtheid ervan. Op die manier kunnen we eventuele luchtlekken of vochtproblemen tijdig detecteren. In ons extra advies formuleren we voorstellen om hoofd te bieden aan vastgestelde moeilijkheden.

Haalbaarheidsstudie alternatieve energiesystemen

Voor gebouwen met een brutovloeroppervlakte van minimaal 1 000 m² onderzoekt ons ingenieursteam in welke mate alternatieve energiesystemen rendabel zijn. Met een kritische blik analyseren we de (milieu)technische en economische haalbaarheid van duurzame energiesystemen. Met als resultaat een onderbouwd advies.

EPC voor verkoop of verhuur

Woning verhuren of verkopen? Dan heb je een Energieprestatiecertificaat (EPC) nodig. Niet altijd volgt een EPC uit een EPB-aangifte, dan wordt een energiedeskundige aangesteld om het EPC op te maken. Vestad zorgt voor je EPC, conform het in 2019 vernieuwde EPC.

Extra adviezen rond energie

Bouwen of verbouwen is verder kijken dan je neus lang is. Naast de zuivere verslaggeving geven we je extra advies mee over energie-aspecten die belangrijk zijn voor de toekomst van het gebouw. Vestad denkt met je mee.

Vraag je offerte

Met welke meerwaarde voor de architect?

Vroeg in het ontwerpproces

Om het bouwproject kostenefficiënt en doeltreffend aan te pakken, zien we vele voordelen om als ingenieursgroep zo vroeg mogelijk betrokken te worden in het bouwproces, liefst al in de ontwerpfase.

Want precies in deze fase moeten we rekening houden met meerdere aspecten: esthetiek, bouwkosten, flexibiliteit, integratie van technieken, duurzaamheid, logica van de constructie,… Door die van in het begin tegenover elkaar af te wegen, komen we met het ganse bouwteam tot een geoptimaliseerd ontwerp.

BIM

Op vraag werkt Vestad met Revit-software jouw project uit in een 3D-model. Dit maakt het mogelijk om nauwer samen te werken met de architect en andere adviseurs. Zo komen we tot één geïntegreerd model dat alle informatie van het project bundelt (BIM).

Zo wordt het project als het ware eerst virtueel gebouwd, met als voordeel dat alle conflictsituaties vooraf inzichtelijk gemaakt en opgelost kunnen worden.

Leergierig

Onze ingenieurs en bouwkundigen zijn leergierig. Ze houden hun kennis van de materie up-to-date door zich regelmatig bij te scholen en hun expertise met elkaar te delen.

Ze hebben een neus voor tools en technische programma’s om het partnership met de architect efficiënt te laten verlopen voor beide partijen.